Programma deelnemers Young Talent Award

 

Alle deelnemers aan de “Young Talent Award” krijgen een mooi programma aangeboden.

Er worden jaarlijks 5 themasessies georganiseerd. 

Deze vinden plaats vanaf 17.30 uur waarbij we gezamenlijk de maaltijd gebruiken

Het programma eindigt om 20.30 - 21.00 uur

De sessies zijn altijd  interactief en samen met het mooie netwerk zorgt het ervoor dat iedereen altijd geïspireerd en met positieve energie naar huis gaat!

Voor de periode oktober 2022 / juni 2023 bevat dat de volgende onderwerpen:

(authentiek) leiderschap .
 Aan de hand van een casus(sen) gaan we aan het werk waarbij we een topmam/vrouw uitnodigen de casus te presenteren en uiteraard in discussie te gaan

Work-life balance
In brede zin dus niet alleen met de focus op combinatie werk en gezin, maar hoe maak je tijd voor jezelf als je ambitieus bent en een pittige baan hebt.
En als je carrière en gezin wilt combineren: hoe ga je om met taboes en vooroordelen

Carrièreplanning en onderhandelen
Hoe geef je je carrière vorm – go with the flow of strakke planning
Hoe onderhandel je over je salaris

culturele diversiteit
Hoe komen we van praten over en alle goede intenties naar werkelijk handelen
Zijn we ons bewust van onze vooroordelen – iedereen heeft last van bias en hierover aan de hand van praktische oefeningen/voorbeelden werken aan bewustwording

De rol van toezichthouder/bestuurder
Wanneer ben je als jong talent toe aan een toezichthoudende rol en wat houdt die rol dan precies in
Hoe kom je in beeld bij de juiste partijen hiervoor

Data en locatie worden in de loop van het jaar gecommuniceerd.